19.06.2020

Szkolenie ONLINE II - edycja: Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ONLINE - II EDYCJA

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu i warsztatach na temat:

„Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości” - II edycja


Wykładowca: dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska

Termin: 15 lipca 2020 r. (środa), od godz. 9:00 do 12:30
                16 lipca 2020 r. (czwartek), od godz. 9:00 do 12:30
Forma szkolenia: online

Informacja o wykładowcy:
Dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska – rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 414, inżynier budownictwa, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Uprawnienia do wyceny nieruchomości posiada od 1993r. W latach 1994-2001 współorganizatorka i pierwsza Przewodnicząca Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). W latach 1993-2006 założycielka i Prezes Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia. Od 2004r. do 2012r. Przewodnicząca Rady Naukowo Programowej PFSRM. W 2005 r. odznaczona najwyższym odznaczeniem PFSRM – Medalem Amicus de Rebus Peritorum Polonorum. Od 2004 r. do 2016 r Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości (PSDRN). Współtwórca i Arbiter Sądu Polubownego przy PSDRN, Doradca Rynku Nieruchomości certyfikat nr 25. Od 1996 r. najpierw współwłaściciel firm VALOR Instytut Nieruchomości s.c. i VALOR Obsługa Nieruchomości s.c., a obecnie właściciel kancelarii rzeczoznawców majątkowych VALOR ADVISOR. Jest biegłą sądową Sądu Okręgowego w Łodzi.

Odpłatność:
150,00 zł dla członków ZSRM w Szczecinie, którzy mają opłacone składki członkowskie
150,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami ZSRM
200,00 zł dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych
200,00 zł + 23% VAT dla pozostałych osób bez uprawnień zawodowych

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych, a w tym 4 h szkoleniowe (2 pkt) i 4 h warsztatów (2 pkt).

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – do 07.07.2020 r.
należy przesłać drogą elektroniczną do kol. Wojtka Dobosza na adres e-mail: wojdo@poczta.onet.pl, tel. 605 338 778 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)
Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 09.07.2020 r. przelewem na konto
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
44 1020 4795 0000 9402 0078 3464

Do pobrania

1. Zaproszenie na szkolenie

2. Program szkolenia

3. Karta zgłoszenia - plik Word

4. Karta zgłoszenia - plik pdf

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij