Komisja opiniująca

Zgodnie z par. 36 Statutu Stowarzyszenia w ramach struktury Stowarzyszenia mogą być powoływane Komisje Opiniujące oraz inne komisje stałe.

Do zadań Komisji Opiniującej należy:

 • dokonywanie ocen prawidłowości operatów szacunkowych,
 • prowadzenie mediacji w sprawie wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego.

 

Skład osobowy i regulamin Komisji Opiniującej zatwierdza Walne Zebranie

Skład Komisji Opiniującej przy Stowarzyszeniu - wyłoniony w wyborach dnia 27 lutego 2016 r.

 • Barbara Kilian - przewodnicząca
 • Zdzisław Adamek
 • Krzysztof Babski
 • Władysław Górka
 • Zofia Graczyk
 • Ewa Krudos
 • Grzegorz Kostka
 • Tamara Regulska
 • Krzysztof Ryterski
 • Małgorzata Snarska
 • Halina Stankowska
 • Monika Szmidt
 • Bogusław Tuła
 • Janusz Detka
 • Teresa Myłka
 • Arkadiusz Czechowski
 • Alicja Przylepa
 • Beata Walczak
 • Zbigniew Gołacki

 

KOMUNIKATY KOMISJI OPINIUJĄCEJ 2017

KOMUNIKATY KOMISJI OPINIUJĄCEJ 2016

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij