Szkolenia

Zarząd ZSRM w Szczecinie planuje w 2020 r. organizację następujących szkoleń, warsztatów oraz zebrań:

Czerwiec/Lipiec - gościć będziemy z wykładami i warsztatami (4 +4 godz.) dr inż. Zdzisławę Lendzion-Trojanowską, temat: "Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości"

Lipiec - sprawozdwczo-wyborcze walne zebranie członków ZSRM w Szczecinie 

O szczegółach będziemy na bieżąco informować na stronie www.

 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Majątkowych
pl. Jana Kilińskiego 3/129
71-414 Szczecin

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij