Biblioteka

Prowadzona na potrzeby ZSRM w Szczecinie biblioteczka rzeczoznawcy majątkowego gromadzi materiały dydaktyczne z przeprowadzonych szkoleń i warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie, prenumeruje czasopisma branżowe oraz nabywa monografie tematyczne.

Przykładowe pozycje biblioteczne dostępne w siedzibie ZSRM 
Lp.AutorTytułRok wyd.Kategoria
1 Dydenko Jerzy (red.) Szacowanie nieruchomości 2020 Monografia
2 Kupniewski Krzysztof Zużycie techniczne obiektów budowlanych. Metody i kryteria oceny 2021 Monografia
3 Nowak Andrzej (red.) Zasady sporządzania operatów szacunkowych 2020 Monografia
4 Cymerman Ryszard (red.) Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych 2019 Monografia
5 Pogorzelski Andrzej, Sieczkowski Jan Obliczanie powierzchni i kubatury budynku 2020 Monografia
6 Kowalska Marzena Podstawy budownictwa dla rzeczoznawców majątkowych (...) 2020 Monografia
7 Traczyk Janusz Zasady szacowania wartości odtworzeniowej obiektów budowlanych 2017 Monografia
8 Wiśniewska Urszula Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości (...) 2020 Monografia
9 Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej, Kotlewski Lech Zasady określania wartości nieruchomości (...) 2021 Monografia
10 Nowak Andrzej Wycena nieruchomości leśnych 2020 Monografia
11 Nawrocka Ewelina Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce (...) 2020 Monografia
12 Cymerman Ryszard, Cymerman Joanna Wycena nieruchomości 2020 Monografia
13 Gnat Sebastian Wybrane problemy masowej wyceny nieruchomości na rynkach słabo rozwiniętych 2021 Monografia
14 Konowalczuk Jan i in. Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk (...) 2021 Monografia
15 Strączkowski Łukasz Preferencje nabywców mieszkań na lokalnym rynku nieruchomości 2021 Monografia
16 Korenik Stanisław, Zakrzewska-Półtorak Alicja (red.) Nieruchomości i ich wycena 2021 Monografia
17 Błaszak Stanisław (red.) Określenie wartości roślin ozdobnych - wyd. II 2023 Monografia
18 Kokot Sebastian, Bas Marcin, Frej Michał Nowe tendencje na szczecińskim rynku nieruchomości 2022 Monografia
19 Sekocenbud OWEOB Promocja Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. I – obiekty kubaturowe 2021-obecnie Cennik
20 Sekocenbud OWEOB Promocja Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. II – obiekty inżynieryjne 2021-obecnie Cennik
21 Wacetob Scalone Normatywy do wyceny budynków i budowli 2021-obecnie Cennik


Pełne zestawienie wydawnictw w wersji papierowej umieszczone zostało w zestawieniu tabelarycznym do pobrania.

Ponadto część materiałów dostępna jest w formie online, poprzez konto dostępu ZSRM w Szczecinie, obejmując:
I) System Informacji Prawnej LEX wraz z modułem MPZP;

II) Katalogi kosztorysowe eBistyp Consulting wyd. Wolters Kluwer:
1) BCOI - Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Inwestycyjnych,
2) BCOR - Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Remontowych,
3) BCOD - Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Drogowych,
4) ICM(b)(i)(e) - Informacyjny Cennik Materiałów Budowlanych, Stawek Robocizny Kosztorysowej i Najmu Sprzętu,
5) BCRKiT - Katalog Cen Robót Kolejowych i Tramwajowych,
6) MiU - Cennik Maszyn i Urządzeń;

III) Katalogi kosztorysowe wyd. Orgbud-Serwis:
1) IWNB - Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Budowlane cz. I - budynki oraz cz. II - obiekty inżynieryjne,
2) ICRZ - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Zakładania i Konserwacji Zieleni,
3) ICRW - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Wyburzeniowych i Rozbiórkowych,
4) ICRD - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Drogowych cz. II oraz cz. II,
5) ICR(b)(e)(en)(i) - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót (budowlanych) (elektrycznych) (elektroenergetycznych) (instalacyjnych),
6) ICRR(b)(e)(i)(s) - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Remontowych (budowlanych) (elektrycznych) (instalacyjnych) (sieci wod.-kan., gaz. c.o.),
7) ICAR - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Asortymentów Robót Budowlanych i Instalacyjnych,
8) ICRT - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Torowych,
9) ICRM - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Remontowych Mostowych,
10) CSRB(b)(i)(e) - Ceny Scalonych Robót do Kosztorysów Ofertowych (roboty budowlane) (roboty instalacyjne) (roboty elektryczne).

Udostępnienie materiałów ma miejsce w siedzibie Stowarzyszenia, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym z kol. Zygmuntem Kamińskim (tel. 513 513 826 / e-mail: z.kaminski@zsrm.szczecin.pl) lub kol. Barbarą Kilian (tel. 602 426 242 / e-mail: b.kilian@zsrm.szczecin.pl). Korzystający może dokonywać fotokopii (własnym aparatem fotograficznym) jedynie na użytek własny (bez prawa udostępniania i rozpowszechniania, w tym w sieci Internet).

 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Majątkowych
pl. Jana Kilińskiego 3/129
71-414 Szczecin

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij