Biblioteka

Prowadzona na potrzeby ZSRM w Szczecinie biblioteczka rzeczoznawcy majątkowego gromadzi materiały dydaktyczne z przeprowadzonych szkoleń i warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie, prenumeruje czasopisma branżowe oraz nabywa monografie tematyczne.

Spis tematyczny w zasobach ZSRM w Szczecinie:

1. Dydenko Jerzy (red.) Szacowanie nieruchomości 2020 Monografia
2. Kupniewski Krzysztof Zużycie techniczne obiektów budowlanych. Metody i kryteria oceny 2021 Monografia
3. Nowak Andrzej (red.) Zasady sporządzania operatów szacunkowych 2020 Monografia
4. Cymerman Ryszard (red.) Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych 2019 Monografia
5. Pogorzelski Andrzej, Sieczkowski Jan Obliczanie powierzchni i kubatury budynku 2020 Monografia
6. Kowalska Marzena Podstawy budownictwa dla rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości 2020 Monografia
7. Traczyk Janusz Zasady szacowania wartości odtworzeniowej obiektów budowlanych 2017 Monografia
8. Hopfer Andrzej (red.) Zasady wyceny nieruchomości na świecie 1999 Monografia
9. Prystupa Mieczysław Wycena mienia. Poradnik menedżera 2000 Monografia
10. Hopfer Ewa (red.) Europejskie Standardy Wyceny 2000 2001 Monografia
11. Źróbek Sabina, Źróbek Ryszard Wycena nieruchomości w podejściu kosztowym 2010 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
12. Brodaczewski Zbigniew Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. Wybrane zagadnienia na tle wnoszonych skarg i orzecznictwa 2011 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
13. Bogdani Maria Wycena nieruchomości zabytkowych 2017 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
14. Czaplińska Mirosława Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw 2018 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
15. Konieczny Dariusz, Kowalczyk Cezary Metodyka wyliczania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości na tle szkód infrastrukturalnych 2014 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
16. Antkiewicz Andrzej, Bliski Mariusz Sporządzanie opisu i oszacowania nieruchomości na obszarze cywilnego postępowania egzekucyjnego 2012 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
17. Ciodyk Tomasz Przestrzeń rolna – aktualne przepisy prawa i problematyka warsztatowa dotycząca określania wartości nieruchomości rolnych 2016 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
18. Dąbek Jerzy Określanie wartości szkód i wynagrodzeń na potrzeby urządzeń przesyłowych 2016 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
19. Zyga Jacek Rozliczanie nakładów na nieruchomości w różnych sytuacjach prawnych 2013 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
20. Gdesz Mirosław Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy w postępowaniu administracyjnym 2012 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
21. Cegielski Piotr Analiza opłacalności inwestycji i wycena typowych nieruchomości komercyjnych przy zastosowaniu metody inwestycyjnej 2009 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
22. Kucharska-Stasiak Ewa, Ledzion-Trojanowska Zdzisława Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości 2006 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
23. Dąbek Jerzy Urządzenia infrastruktury technicznej. Stan prawny urządzeń, pozyskiwanie praw do nieruchomości, regulacja stanów prawnych, zasady określania odszkodowań i wynagrodzeń, strefy ochronne urządzeń infrastruktury technicznej (TOM I oraz II) 2006 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
24. Bojar Zygmunt Problematyka dotycząca oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych 2006 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
25. Filipek Jerzy Ujawnianie i wycena wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym 2005 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
26. Boczek Zbigniew Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości 1998 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
27. Wiśniewska Urszula Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości. Metodologia, zużycie obiektów, przykłady 2020 Monografia
28. PFSRM Rzeczoznawstwo majątkowe w Polsce. Istota i miejsce zawodu w gospodarce rynkowej 2004 Pozostałe
29. PFSRM Rzeczoznawstwo majątkowe w Polsce. Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego 2006 Pozostałe
30. Kucharska-Stasiak Ewa Nieruchomość a rynek 1997 Monografia
31. Zmarlicki Krzysztof Określenie wartości roślin sadowniczych (na plantacjach towarowych) i upraw ogrodniczych (w ogrodach działkowych i przydomowych) przy wywłaszczaniu nieruchomości 2002 Monografia
32. Hozer Józef (red.) Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych 1999 Monografia
33. Gdesz Mirosław Ustawa o gospodarce nieruchomościami – aktualne problemy z perspektywy rzeczoznawcy majątkowego 2019 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
34. Gaca Radosław Narzędzia GIS w wycenie nieruchomości 2019 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
35. Pietrzak Ludmiła Geodezja i kartografia a wycena nieruchomości 2019 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
36. Ledzion-Trojanowska Zdzisława Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości 2020 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
37. Ledzion-Trojanowska Zdzisława Skąd się biorą rozbieżności w wartości nieruchomości czyli powrót do źródeł wyceny 2020 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
38. Stankowska Halina, Kostka Grzegorz Analiza rynku nieruchomości w wycenie w podejściu porównawczym 2020 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
39. Cymerman Ryszard (red.) Opłaty adiacenckie 2012 Monografia
40. Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej, Kotlewski Lech Zasady określania wartości nieruchomości. Metodyczne i prawne 2020/2021 Monografia
41. Nowak Andrzej Wycena nieruchomości leśnych 2020/2021 Monografia
42. WSRM Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw 3-4 (15-16)/2020 2020 Czasopismo
43. Piechocka Katarzyna Prawo budowlane w aspektach istotnych dla rzeczoznawcy majątkowego (z omówieniem zmian obowiązujących od 19.09.2020 r.) 2021 Materiały szkoleniowe dla ZSRM
44. Nawrocka Ewelina Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce dla potrzeb wyceny 2020 Monografia
45. Cymerman Ryszard, Cymerman Joanna Wycena nieruchomości 2020 Monografia
46. Wacetob Scalone Normatywy do wyceny budynków i budowli nr 135 (poziom cen: I kwartał 2021 r.) 2021 Cennik
47. Sekocenbud OWEOB Promocja Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. I – obiekty kubaturowe (poziom cen: I kwartał 2021 r.) 2021 Cennik
48. Sekocenbud OWEOB Promocja Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. II – obiekty inżynieryjne (poziom cen: I kwartał 2021 r.) 2021 Cennik
49. Sekocenbud OWEOB Promocja Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ (poziom cen: I kwartał 2021 r.) 2021 Cennik
50. Orgbud Serwis Wskaźniki nakładów na obiekty budowlane INWB (poziom cen: I kwartał 2021 r.) - płyta CD 2021 Cennik
51. PFSRM Rzeczoznawca Majątkowy nr 1 (109)/2021 2021 Czasopismo
52. WSRM Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw 1 (17)/2021 2021 Czasopismo
53. WSRM Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw 2 (18)/2021 2021 Czasopismo
54. Sekocenbud OWEOB Promocja Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ (poziom cen: II kwartał 2021 r.) 2021 Cennik
55. Gnat Sebastian Wybrane problemy masowej wyceny nieruchomości na rynkach słabo rozwiniętych 2021 Monografia
56. Strączkowski Łukasz Preferencje nabywców mieszkań na lokalnym rynku nieruchomości 2021 Monografia
57. Korenik Stanisław, Zakrzewska-Półtorak Alicja (red.) Nieruchomości i ich wycena 2021 Monografia
58. Urbańczyk Krzysztof Wycena nieruchomości i upraw rolnych 2021 Materiały szkoleniowe dla ZSRM

Do pobrania

1. Zestawienie

 

Ponadto część materiałów dostępna jest w formie online, poprzez konto dostępu ZSRM w Szczecinie, obejmując:

1) System Informacji Prawnej LEX wraz z modułem MPZP,
2) Katalog Cen Jednostkowych Robót Inwestycyjnych BCI Bistyp Consulting od I kwartału 2004 r. - obecnie
3) Katalog Cen Jednostkowych Obiektów Inwestycyjnych BCOI Bistyp Consulting od I kwartału 2004 r. - obecnie
4) Katalog Cen Jednostkowych Robót Remontowych BCR Bistyp Consulting od I kwartału 2004 r. - obecnie
5) Katalog Cen Jednostkowych Obiektów Remontowych BCOR Bistyp Consulting od I kwartału 2004 r. - obecnie
6) Katalog Cen Jednostkowych Robót Inwestycyjnych Drogowych BCID Bistyp Consulting od I kwartału 2009 r. - obecnie
7) Katalog Cen Jednostkowych Obiektów Inwestycyjnych Drogowych BCOID Bistyp Consulting od I kwartału 2009 r. - obecnie
8) Katalog Cen Jednostkowych Robót Remontowych Drogowych BCRD Bistyp Consulting od I kwartału 2009 r. - obecnie
9) Katalog Cen Jednostkowych Obiektów Remontowych Drogowych BCORD Bistyp Consulting od I kwartału 2009 r. – obecnie
10) Katalog Cen Jednostkowych Robót Kolejowych BCRK Bistyp Consulting od I kwartału 2009 r. - obecnie
11) Katalog Cen Jednostkowych Obiektów Kolejowych BCOK Bistyp Consulting od I kwartału 2009 r. - obecnie
12) Katalog Cen Jednostkowych Robót Tramwajowych BCRT Bistyp Consulting od I kwartału 2009 r. - obecnie
13) Katalog Cen Jednostkowych Obiektów Tramwajowych BCOT Bistyp Consulting od I kwartału 2009 r. - obecnie
14) Informacyjny Cennik Materiałów Budowlanych, Stawek Robocizny Kosztorysowej i Najmu Sprzętu ICMBIE Bistyp Consulting od I półrocza 2004 r. - obecnie
15) Cennik Maszyn i Urządzeń MIU Bistyp Consulting od I półrocza 2004 r. – obecnie
16) Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Budowlane IWNB cz. I (budynki) i cz. II (obiekty inżynieryjne) Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. - obecnie
17) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Zakładania i Konserwacji Zieleni ICRZ Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
18) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Wyburzeniowych i Rozbiórkowych ICRW Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
19) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Torowych ICRT Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
20) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Sieci Wodno-Kanalizacyjnych, Gazowych i Centralnego Ogrzewania ICRS Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
21) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Instalacyjnych ICRI Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
22) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Remontowych Instalacyjnych ICRRI Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
23) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Energetycznych ICREn Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
24) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Remontowych Elektrycznych ICRRE Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
25) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Remontowych Mostowych ICRM Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
26) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Elektrycznych ICRE Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
27) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Drogowych cz. II oraz cz. II ICRD Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
28) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Budowlanych ICRB Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
29) Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Asortymentów Robót Budowlanych i Instalacyjnych ICAR Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie
30) Ceny Scalonych Robót do Kosztorysów Ofertowych cz. I roboty budowlane, cz. II roboty instalacyjne, cz. III roboty elektryczne CSRB Orgbud Serwis od I kwartału 2021 r. – obecnie

Dostęp do posiadanych zasobów, zgodnie z postanowieniami Statutu, przysługuje wszystkim członkom Stowarzyszenia. Udostępnienie materiałów ma miejsce w siedzibie Stowarzyszenia, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Korzystający może dokonywać fotokopii (własnym aparatem fotograficznym) jedynie na użytek własny (bez prawa udostępniania i rozpowszechniania, w tym w sieci Internet).

 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Majątkowych
pl. Jana Kilińskiego 3/129
71-414 Szczecin

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij