Kilka słów o stowarzyszeniu

Szczecińskie środowisko rzeczoznawców majątkowych (dawniej biegli ds. wyceny nieruchomości z listy Wojewody Szczecińskiego) w roku 1992 poprzez swoich delegatów wzięło czynny udział w powołaniu Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Olsztynie i przez następne cztery lata działało jako szczeciński Oddział PSRWN. Jako jedno z licznych środowisk w kraju zapragnęło mieć swojego reprezentanta w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Możliwe to było jedynie poprzez powołanie stowarzyszenia regionalnego, które mogło być przyjęte do PFSRM w Warszawie.

Historia Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych sięga swoim początkiem roku 1995, kiedy to na zebraniu członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddziału w Szczecinie w dniu 15 września podjęto uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSRWN Oddziału w Szczecinie, którego głównym punktem miało być podjęcie uchwały o trybie rozwiązania szczecińskiego Oddziału PSRWN. Działając zgodnie ze statutem i uchwałą podjętą w dniu 15 września 1995 r. Zarząd PSRWN Oddział w Szczecinie zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 14 października 1995 r. Na zebraniu podjęto uchwałę o rozwiązaniu szczecińskiego Oddziału PSRWN.

Na wniosek Komitetu Założycielskiego, Sąd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 31 stycznia 1996 r. wydał postanowienie, a dnia 16 lutego 1996 r. wpisał do Rejestru Stowarzyszeń Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie. Grupa członków założycieli, która liczyła 15 osób, podjęła w dniu 2 marca 1996 r. uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia kolejnych 47 osób. Na pierwszym Walnym Zebraniu wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na 4 letnią kadencję (w ramach Sądu Koleżeńskiego działa również Komisja Arbitrażowa Stowarzyszenia).

Obecnie Stowarzyszenie skupia około połowę ogółu rzeczoznawców majątkowych działających na terenie dawnego województwa szczecińskiego oraz kandydatów przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego. Mimo apelu Rady Krajowej PFSRM, aby łączyć istniejące stowarzyszenia z terenu województw powstałych w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju, nie udało się połączyć dwóch stowarzyszeń z dawnego województwa szczecińskiego i dwóch stowarzyszeń z dawnego województwa koszalińskiego. Integracja okazała się niepopularna, natomiast nawiązywana współpraca daje korzystne dla środowiska rezultaty.

W roku 2000 zmieniona została nazwa stowarzyszenia na Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie - rejestracja w Sądzie 2 czerwca 2000 roku.

Oddział PSRWN w Szczecinie działa nadal jako odrębne stowarzyszenie.

"Historia Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych sięga swoim początkiem roku 1995..."
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij