Władze

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd (par. 22 Statutu Stowarzyszenia).

Obecny skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie wyłoniony został w wyborach w dniu 27 lutego 2016 r.

ZARZĄD

  • Prezes Grzegorz Kostka
  • Wiceprezes Beata Walczak
  • Wiceprezes Krzysztof Babski
  • Sekretarz Wojciech Dobosz
  • Skarbnik Dominik Jaworski
  • Członkowie Zarządu Barbara Kilian, Ewa Krudos
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij