Zarząd

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (§ 22 Statutu ZSRM), do którego kompetencji należy wybór m.in. składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki.


Do zadań Zarządu (§ 27 Statutu ZSRM) należy kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez Statut bądź regulaminy wewnętrzne dla innych władz i komisji.

Obecny skład Zarządu (kadencja na lata 2024 - 2028) wyłoniony został w wyborach dnia 16 marca 2024r. w składzie:
 • Prezes Grzegorz Kostka
 • Wiceprezes Barbara Kilian
 • Wiceprezes Beata Walczak
 • Sekretarz Zygmunt Kamiński
 • Skarbnik Maja Kaszkur
 • Członkowie Zarządu: Karolina Ryder i Marek Sobolewski

  

W skład Zarządu (kadencja na lata 2020 - 2024), wybranego w dniu 04 lipca 2020r., wchodzili: 
 • Prezes Grzegorz Kostka
 • Wiceprezes Beata Walczak
 • Wiceprezes Dominik Jaworski
 • Sekretarz Zygmunt Kamiński
 • Skarbnik Małgorzata Winiarska
 • Członkowie Zarządu: Barbara Kilian, Wojciech Dobosz

  

W skład Zarządu (kadencja na lata 2016 - 2020), wybranego w dniu 27 lutego 2016r., wchodzili:
 • Prezes Grzegorz Kostka
 • Wiceprezes Beata Walczak
 • Wiceprezes Krzysztof Babski
 • Sekretarz Wojciech Dobosz
 • Skarbnik Ewa Krudos
 • Członkowie Zarządu: Barbara Kilian, Dominik Jaworski

  

W skład Zarządu (kadencja na lata 2012 - 2016), wybranego w dniu 17 marca 2012r., wchodzili:
 • Prezes Halina Stankowska
 • Wiceprezes Barbara Kilian
 • Wiceprezes Krzysztof Babski
 • Sekretarz Wojciech Dobosz
 • Skrabnik Grzegorz Kostka
 • Członkowie Zarządu: Ewa Krudos, Małgorzata Snarska

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij