16.02.2022

SZKOLENIE ONLINE

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie
zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu i warsztatach na temat:

„Analiza procedury wyceny oraz wycena dla różnych opłat dotyczących nieruchomości”
szkolenie 8 godzinne (w tym 4 godziny warsztatów)

PROWADZĄCY:
Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman – Wykładowca, od 1993 roku profesor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz szacowania nieruchomości. Przez ponad 40 lat był związany z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest autorem wielu publikacji naukowych, podręczników i skryptów, opracowanych samodzielnie lub we współautorstwie. W latach 2000-2003 – Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktualnie - Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości.

Termin: 26 lutego (sobota) 2022 r., od godz. 8:30 do 15:30
Forma szkolenia: ONLINE

Odpłatność:
150,00 zł dla członków ZSRM w Szczecinie, którzy mają opłacone składki członkowskie
150,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami ZSRM
200,00 zł dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami stowarzyszeń sfederowanych w ramach PFSRM
200,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami stowarzyszeń sfederowanych w ramach PFSRM
250,00 zł dla niestowarzyszonych rzeczoznawców majątkowych

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych, a w tym 4 h szkoleniowe (2 pkt) i 4 h warsztatów (2 pkt).
Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – do 21.02.2022 r.
należy przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat)
Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 21.02.2022 r. przelewem na konto
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie
44 1020 4795 0000 9402 0078 3464

W załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie
Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij