14.10.2021

Nadzwyczajne Walne Zebranie ZSRM w Szczecinie

W oparciu o postanowienia § 24 ust. 1 Statutu Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie zawiadamia, że w czwartek 21 października 2021 r. o godz. 17:30 w siedzibie WZDZ w Szczecinie przy pl. Kilińskiego nr 3 s.128 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZSRM w Szczecinie.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ZSRM w Szczecinie:
1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego zebrania, zastępcy przewodniczącego i sekretarza).
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Zmiany w Statucie (możliwość przeprowadzania zebrań w formie zdalnej, zmiana nazwy Sądu Koleżeńskiego na Komisję Etyki):
a) propozycje zmian,
b) dyskusja nad zmianami w Statucie,
c) głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie składu Komisji Etyki w związku ze zmianami w Statucie.
6. Dyskusja i zgłaszanie wolnych wniosków.
7. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
8. Zamknięcie obrad.

Ze względu na konieczność zmian w Statucie, których nie udało się przeprowadzić 2 października 2021 r. z uwagi na niską frekwencję,
prosimy o niezawodne przybycie lub udzielenie pełnomocnictwa - wzór pełnomocnictwa w załączniku.
Zmiany w Statucie wymagają bowiem obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.

 

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij