23.03.2021

Wycena nieruchomości i upraw rolnych - szkolenie ONLINE - wykładowca mgr inż. Krzysztof Urbańczyk

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ONLINE

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu i warsztatach na temat:

„WYCENA NIERUCHOMOŚCI I UPRAW ROLNYCH”

szkolenie 12 godzinne (dwa dni po 6 godzin lekcyjnych)


Wykładowca: mgr inż. Krzysztof Urbańczyk

Termin: 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek), od godz. 9:00 do 14:00
              20 kwietnia 2021 r. (wtorek), od godz. 9:00 do 14:00
Forma szkolenia: ONLINE
Informacja o wykładowcy:
Krzysztof Urbańczyk: magister inż. rolnictwa, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, ma uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 205. Od 1995 roku działa aktywnie w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych. W latach 2003-2009 przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezydenta PFSRM a w kadencji 2009-2012 był prezydentem Federacji. W latach 2005 do 2009 był wiceprzewodniczącym Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – podkomisji ds. szacowania nieruchomości Ministerstwa Infrastruktury. W latach 2016-2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Arbitrażowej PFSRM. Jest współautorem standardu „Wycena nieruchomości rolnych” oraz książki z zakresu wyceny nieruchomości rolnych, a ponadto jest wykładowcą na kursach specjalistycznych dotyczących wyceny nieruchomości rolnych.

Odpłatność:
180,00 zł dla członków ZSRM w Szczecinie, którzy mają opłacone składki członkowskie
180,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami ZSRM
280,00 zł dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami stowarzyszeń sfederowanych w ramach PFSRM
280,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami stowarzyszeń sfederowanych w ramach PFSRM
380,00 zł dla niestowarzyszonych rzeczoznawców majątkowych
380,00 zł + 23% VAT dla pozostałych osób bez uprawnień zawodowych

Szkolenie obejmuje 12 godzin edukacyjnych, a w tym 6 h szkoleniowe (3 pkt) i 6 h warsztatów (3 pkt).

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu


Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – do 10.04.2021 r.
należy przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)
Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 10.04.2021 r. przelewem na konto
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
44 1020 4795 0000 9402 0078 3464

Załączniki

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Zaproszenie na szkolenie

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij