25.05.2018

25 maja 2018 r., godz. 16:00 - Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ZSRM

Członkowie
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie.


W oparciu o postanowienia § 24 ust. 1 Statutu Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie zawiadamia, że w piątek 25 maja 2018 r. o godz. 16:00 (lub w drugim terminie o godz. 16:30) w siedzibie WZDZ w Szczecinie przy pl. Kilińskiego nr 3 s.128 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ZSRM.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie obrad, powołanie prezydium (przewodniczącego zebrania, zastępcę przewodniczącego i sekretarza)
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór komisji skrutacyjnej i wnioskowej
4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za ubiegły rok
8. Dyskusja i zgłaszanie wniosków
9. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie uchwał Walnego Zebrania
10. Zamknięcie obrad.


W imieniu Zarządu ZSRM w Szczecinie:

Grzegorz Kostka

 

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij