23.02.2020

Przesunięcie terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Zarząd ZSRM w Szczecinie podjął decyzję o przesunięciu terminu Walnego zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 28 marca 2020 r. na termin późniejszy.


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 28 marca 2020 r. NIE ODBĘDZIE SIĘ

 

W oparciu o postanowienia § 24 ust. 1 Statutu Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie zawiadamia, że w sobotę dnia 28 marca 2020 r. o godz. 9:00 (lub w drugim terminie o godz. 9:15) w siedzibie WZDZ w Szczecinie przy pl. Kilińskiego nr 3 s.128 odbędzie się Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Członków ZSRM w Szczecinie.

Porządek Sprawozdawczo -Wyborczego Walnego Zebrania:
1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego zebrania, zastępcy przewodniczącego i sekretarza).
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia - wystąpienie Prezesa Zarządu.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wystąpienie Przewodniczącej Komisji.
6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – wystąpienie Przewodniczącego Komisji.
7. Sprawozdanie Komisji Opiniującej ZSRM – wystąpienie Przewodniczącej Komisji.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami – uchwalenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2019.
9. Wybór Prezesa ZSRM w Szczecinie: zgłoszenie kandydatów, głosowanie tajne, wnioski Komisji Skrutacyjnej
10. Wybory do Zarządu ZSRM w Szczecinie: zgłoszenie kandydatów, głosowanie tajne na poszczególnych kandydatów na członków Zarządu, wnioski Komisji Skrutacyjnej
11. Wybory do Komisji Rewizyjnej ZSRM w Szczecinie: zgłoszenie kandydatów, głosowanie tajne, wnioski Komisji Skrutacyjnej
12. Wybory do Sądu Koleżeńskiego ZSRM w Szczecinie: zgłoszenie kandydatów, głosowanie tajne, wnioski Komisji Skrutacyjnej
13. Wybory do Komisji Opiniującej ZSRM w Szczecinie: zgłoszenie kandydatów, głosowanie tajne, wnioski Komisji Skrutacyjnej.
14. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
15. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu ZSRM w Szczecinie i poszczególnych komisji.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie uchwał Wyborczego Walnego Zebrania.
17. Zamknięcie obrad

Prezes ZSRM w Szczecinie
Grzegorz Kostka


Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Majątkowych
pl. Jana Kilińskiego 3/129
71-414 Szczecin

www.zsrm.szczecin.pl
e-mail: zsrm.szczecin@gmail.com
tel. 91-42-34-007

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij