05.06.2023

W piątek, 30 czerwca 2023r., odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków ZSRM w Szczecinie

W piątek, 30 czerwca 2023 r., odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków ZSRM w Szczecinie.
Na miejsce Zebrania wybraliśmy, znany już nam z wcześniejszego szkolenia przeprowadzonego przez nasze Stowarzyszenie, HOTEL FOCUS przy ul. Małopolskiej nr 23 w Szczecinie.

Nasze Zebranie podzielone było na trzy części a spowodowane to było m.in. bardzo miłym i uroczystym wydarzeniem.

W pierwszej części spotkania, zaproszona Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, pani Teresa Kalina, wręczyła naszej drogiej koleżance Ewie Krudos, Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Ewa Krudos w ramach prowadzonej kilkudziesięcioletniej działalności zawodowej wyróżniła się nieustającym społecznym zaangażowaniem w ramach struktur naszej organizacji pozarządowej od momentu jej powstawania (jako członek założyciel), przez kolejne lata pełniąc znaczące funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia oraz pracując społecznie na rzecz całego środowiska rzeczoznawców majątkowych. Potwierdzeniem powyższego stanowi m.in. otrzymane w 2008 r. przez koleżankę Ewę Krudos honorowe srebrne odznaczenie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie, którego ZSRM w Szczecinie jest członkiem.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje także fakt, że koleżanka Ewa Krudos prowadząc praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, umożliwiła wejście do zawodu wielu nowym rzeczoznawcom, działającym obecnie efektywnie na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie jubileuszowej statuetki z okazji XXV-lecia ZSRM w Szczecinie naszemu koledze Romualdowi Piątkowskiemu, członkowi-założycielowi naszego Stowarzyszenia oraz wręczenie srebrnej odznaki honorowej PFSRM koleżance Ilonie Ciechorskiej, przyznawanej rzeczoznawcy majątkowemu zrzeszonemu w organizacji członkowskiej Federacji, który m.in. aktywnie działał na rzecz środowiska rzeczoznawców majątkowych poprzez pracę w strukturach Federacji - co najmniej 3 lata, albo w stowarzyszeniu przez okres co najmniej 6 lat.

Druga część zebrania to obrady. Tradycyjnie nastąpił wybór Prezydium Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków tj. przewodniczącego zebrania, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
Po wyborze członków Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Komisji Wniosków wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, przedstawionego przez Prezesa Zarządu Grzegorza Kostkę.
Mieliśmy okazję posłuchać m.in. o przeprowadzonych przez Zarząd ZSRM szkoleniach, dokonanych zakupach, prowadzonej integracji naszego środowiska oraz planach szkoleniowych oraz organizacyjnych na przyszłość.
Następnie wysłuchano sprawozdań przewodniczących: Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki oraz Komisji Opiniującej przy ZSRM w Szczecinie.
Po dyskusji nad sprawozdaniami – obecni na zebraniu członkowie Stowarzyszenia uchwalili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2022.
W końcowej części odbyła się dyskusja i zgłaszanie wolnych wniosków oraz przyjęcie uchwał Walnego Zebrania.

Po zamknięciu obrad, w trzeciej części spotkania, mieliśmy możliwość wspólnego biesiadowania. W hotelowej restauracji spotkaliśmy się na integracyjnej kolacji. Dla łasuchów znalazł się także bardzo dobry deser.

Taka forma naszego corocznego zebrania chyba wszystkim bardzo odpowiadała, co słychać było w licznych komentarzach i uwagach.

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij