26.01.2021

Szkolenie ONLINE 24-25.02.2021 r.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu i warsztatach na temat:
„Prawo budowlane w aspektach istotnych dla rzeczoznawcy majątkowego,
z omówieniem zmian obowiązujących od 19.09.2020 r.”

Wykładowca: mgr inż. Katarzyna Piechocka

Termin: 24 lutego 2021 r. (środa), od godz. 9:00 do 12:30
               25 lutego 2021 r. (czwartek), od godz. 9:00 do 12:30
Forma szkolenia: ONLINE
Informacja o wykładowcy:
Mgr inż. Katarzyna Piechocka – rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 7435, od 2006 r. inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego, posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i sanitarne w pełnym zakresie, wykładowca na studiach podyplomowych na specjalnościach "Zarządzanie nieruchomościami" oraz "Bezpieczeństwo i higiena pracy"

Odpłatność:
120,00 zł dla członków ZSRM w Szczecinie, którzy mają opłacone składki członkowskie
120,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami ZSRM
200,00 zł dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami stowarzyszeń sfederowanych w ramach PFSRM
200,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami stowarzyszeń sfederowanych w ramach PFSRM
300,00 zł dla niestowarzyszonych rzeczoznawców majątkowych
300,00 zł + 23% VAT dla pozostałych osób bez uprawnień zawodowych

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych, a w tym 4 h szkoleniowe (2 pkt) i 4 h warsztatów (2 pkt).
Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – do 10.02.2021 r.
należy przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)
Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 10.02.2020 r. przelewem na konto
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
44 1020 4795 0000 9402 0078 3464

W załączeniu:

1. Zaproszenie na szkolenie

2. Program szkolenia

3. Formularz zgłoszeniowy

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij