25.11.2020

Szkolenie ONLINE - 09-10 grudnia 2020 r.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ONLINE

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu i warsztatach na temat:

„Analiza rynku nieruchomości w wycenie w podejściu porównawczym”


Wykładowca: dr inż. Halina Stankowska

Termin: 09 grudnia 2020 r. (środa), od godz. 9:00 do 12:30
                10 grudnia 2020 r. (czwartek), od godz. 9:00 do 12:30
Forma szkolenia: ONLINE

Informacja o wykładowcy:
Dr inż. Halina Stankowska – rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 716, dr inż. nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości od 2008 r. do 2016 roku. Członek Komisji Arbitrażowej PFSRM od 2017 roku. Członek Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych od 2017 roku. Członek założyciel Zachodniopomorskiego Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie, członek zarządu, sekretarz, pełnomocnik ds. praktyk zawodowych, prezes w latach 2008÷2016. Samodzielna praktyka w zakresie wyceny nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej od 1994 r. (w tym na zlecenie samorządów, sądów, prokuratury, komorników sądowych, syndyków, banków, osób fizycznych i osób prawnych).

Odpłatność:
80,00 zł - dla członków ZSRM w Szczecinie, którzy mają opłacone składki członkowskie
80,00 zł + 23% VAT - dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami ZSRM
250,00 zł - dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych
250,00 zł + 23% VAT - dla pozostałych osób bez uprawnień zawodowych

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych, a w tym 4 h szkoleniowe (2 pkt) i 4 h warsztatów (2 pkt).

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – do 4.12.2020 r.
- formularz zgłoszeniowy (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)
Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 4.12.2020 r. przelewem na konto
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
44 1020 4795 0000 9402 0078 3464

Załączniki

1. Informacja o szkoleniu

2. Program szkolenia

3. Formularz zgłoszeniowy

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij