22.09.2020

Szkolenie ONLINE 21-22.10.2020 r.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu i warsztatach na temat:

„Skąd się biorą rozbieżności w wartości nieruchomości czyli powrót do źródeł wyceny” (8 godzin edukacyjnych, a w tym 2 h szkoleniowe i 6 h warsztatów).

Wykładowca: dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska

Termin: 21 października 2020 r. (środa), od godz. 9:00 do 12:30
               22 października 2020 r. (czwartek), od godz. 9:00 do 12:30
Forma szkolenia: ONLINE


Informacja o wykładowcy:
Dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska – rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 414, inżynier budownictwa, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W latach 1994-2001 współorganizatorka i pierwsza Przewodnicząca Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Od 2004r. do 2012r. Przewodnicząca Rady Naukowo Programowej PFSRM. Od 1996r. najpierw współwłaściciel firm VALOR Instytut Nieruchomości s.c.iVALOR Obsługa Nieruchomości s.c.,a od 2009 r. właściciel wieloosobowej kancelarii rzeczoznawców majątkowych VALOR ADVISOR. Jest biegłą sądową Sądu Okręgowego w Łodzi i biegłą w postępowaniach administracyjnych Urzędu Miasta Łodzi.

Odpłatność:
100,00 zł dla członków ZSRM w Szczecinie, którzy mają opłacone składki członkowskie
100,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami ZSRM
200,00 zł dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych
200,00 zł + 23% VAT dla pozostałych osób bez uprawnień zawodowych

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych, w tym 2 h szkoleniowe (1 pkt) i 6 h warsztatów (3 pkt).

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu


Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – do 09.10.2020 r.
należy przesłać drogą elektroniczną do kol. Wojtka Dobosza na adres e-mail: wojdo@poczta.onet.pl, tel. 605 338 778 lub wypełnić formularz zgłoszeniowy (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)
Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 9.10.2020 r. przelewem na konto
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
44 1020 4795 0000 9402 0078 3464

W załączeniu:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Karta zgłoszenia - pdf

3. Karta zgłoszenia - doc

4. Informacje o szkoleniu

5. Program szkolenia

 

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij