21.06.2020

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków ZSRM w Szczecinie

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZSRM W SZCZECINIE

W oparciu o postanowienia § 24 ust. 1 Statutu ZSRM w Szczecinie zostało zwołane Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które zostało przeprowadzone zgodnie
z zawiadomieniem wysłanym do każdego członka Stowarzyszenia w oznaczonym terminie. Zebranie rozpoczęto w pierwszym terminie o godz. 9.00.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie podjęło Uchwałę o wyborze Grzegorza Kostki na Prezesa ZSRM w Szczecinie na lata 2020-2024.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie podjęło Uchwałę o wyborze nowego Zarządu Stowarzyszenia na lata 2020-2024 w składzie:
1. Barbara Kilian
2. Beata Walczak
3. Małgorzata Winiarska
4. Wojciech Dobosz
5. Dominik Jaworski
6. Zygmunt Kamiński

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie podjęło uchwałę o wyborze członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na lata 2020-2024 w składzie:
1. Alicja Przylepa
2. Krzysztof Babski
3. Krzysztof Ryterski

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie wyborze członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia na lata 2020-2024 w składzie:
1. Zofia Graczyk
2. Halina Stankowska
3. Arkadiusz Czechowski
4. Janusz Detka
5. Ewa Krudos

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie podjęło uchwałę o wyborze członków Komisji Opiniującej Stowarzyszenia na lata 2020-2024 w składzie:

1. Barbara Kilian
2. Ewa Krudos
3. Teresa Myłka
4. Alicja Przylepa
5. Halina Stankowska
6. Monika Szmidt
7. Beata Walczak
8. Janusz Detka
9. Grzegorz Kostka
10. Krzysztof Ryterski
11. Bogusław Tuła
12. Ilona Ciechorska
13. Dominik Jaworski
14. Anna Namiotko
15. Zygmunt Kamiński

 

 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Majątkowych
pl. Jana Kilińskiego 3/129
71-414 Szczecin

www.zsrm.szczecin.pl
e-mail: zsrm.szczecin@gmail.com
tel. 91-42-34-007

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij