23.04.2019

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW ZSRM

Członkowie
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
w Szczecinie.


W oparciu o postanowienia § 24 ust. 1 Statutu Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie zawiadamia, że w piątek 26 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00 (lub w drugim terminie o godz. 16:30) w siedzibie WZDZ w Szczecinie przy pl. Kilińskiego nr 3 s.128 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ZSRM.


Porządek Zebrania:

1. Otwarcie obrad, powołanie prezydium (przewodniczącego zebrania, zastępcę przewodniczącego i sekretarza)
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór komisji skrutacyjnej i wnioskowej
4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za ubiegły rok
8. Wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego
9. Dyskusja i zgłaszanie wniosków
10. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie uchwał Walnego Zebrania
11. Zamknięcie obrad.

 

W imieniu Zarządu ZSRM w Szczecinie:

Grzegorz Kostka

 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Majątkowych
pl. Jana Kilińskiego 3/129
71-414 Szczecin

www.zsrm.szczecin.pl
e-mail: zsrm.szczecin@gmail.com
tel. 91-42-34-007

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij