16.01.2019

WARSZTATY ZAWODOWE - NARZĘDZIA GIS WSPOMAGAJĄCE WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd ZSRM w Szczecinie serdecznie zaprasza na warsztaty zawodowe:

NARZĘDZIA GIS WSPOMAGAJĄCE WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI

 

PROWADZĄCY: dr inż. Radosław Gaca, rzeczoznawca majątkowy

CEL WARSZTATÓW: Zapoznanie uczestników z problematyką teoretyczną i zasadami praktycznego wykorzystania w wycenie nieruchomości systemu informacji geograficznej (GIS). W ramach zajęć przeprowadzone zostaną warsztaty - ćwiczenia z praktycznego wykorzystania rozproszonych danych o nieruchomościach, metod identyfikacji nieruchomości w przestrzenni oraz przetwarzania i wizualizacji danych o nieruchomościach.

Termin: 16 lutego 2019 r., w godz. od 9:00 (8 godzin wykładowych)

Miejsce: Szczecin, Plac Kilińskiego 3 , p. 128 (obok siedziby ZSRM w Szczecinie)

 

Odpłatność

- dla ZSRM w Szczecinie i PSRWN O/Szczecin, którzy mają opłacone na bieżąco składki członkowskie: 350,00 zł*

- dla pozostałych uczestników: 400,00 zł*

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego do ceny doliczają 23% VAT

 

Koszt uczestnictwa obejmuje:

materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, kawa, herbata i poczęstunek w trakcie przerw.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – do 31.01.2019 r.

należy przesłać drogą elektroniczną do kol. Wojtka Dobosza na adres e-mail: wojdo@poczta.onet.pl, tel. 605 338 778 (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)

 

Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 3.02.2019 r. przelewem na konto Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

44 1020 4795 0000 9402 0078 3464

 

W załączeniu:

- Informacja o warsztatach

– Program szczegółowy warsztatów

– Karta zgłoszenia - pdf

- Karta zgłoszenia - doc

do kol. Wojtka Dobosza na adres e-mail: wojdo@poczta.onet.pl, tel. 605 338 778

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij